Uutisarkisto

Uutisia 22.3.2018

Lehdessä on kirjoituksia suomalaisen geologian varhaisvaiheista, saksan kielen opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa, hormonaalisesta raskaustestauksesta, erilaisista aikakäsityksistä ja isosta datasta.

Uutisia 22.3.2018

Uusi tiedeyhteisöä palveleva sivusto, Vastuullinen tiede, on julkaistu. Sivusto on tutkijalähtöinen ja palvelee myös Suomessa työskenteleviä kansainvälisiä tutkijoita.

Uutisia 22.3.2018

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty Aki Suokolle ja Rauli Partaselle teoksesta Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY). 

Uutisia 22.3.2018

Ensimmäistä kertaa jaettu TSV:n Kordelinin tiedepalkinto annettiin Eurooppalaisen filosofian seuralle aktiivisesta tieteen ja tieteellisen seuratoiminnan edistämisestä.

Uutisia 22.3.2018

Suomalaisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden yhteisen FinELib-konsortion neuvottelut kustantaja Elsevierin kanssa päätyivät sopimukseen.

Uutisia 22.3.2018

Tampereen uuden yliopistoyhteisön keskeisten ryhmien edustajat ovat jättäneet yliopiston johtosääntöä koskevan kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Uutisia 15.2.2018

Lehden pääteemana on tekoäly, josta on useampi kirjoitus. Artikkeleissa avataan yliopiston ja yhteiskunnan suhdetta sekä parin vuosisadan takaa että nykyhetkestä.

Uutisia 15.2.2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen tilaamassa selvityksessä kartoitettiin avoimen tieteen periaatteita kansainvälisten tiedekustantajien toiminnassa ja kehitettiin systemaattiset kriteerit kustantajien avoimuuden vertailuun.

Uutisia 15.2.2018

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan laatimat tiedeviestinnän suositukset ”Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti” kannustavat tiedeyhteisöä avoimuuteen ja julkisuuteen.

Uutisia 15.2.2018

Tampereen yliopiston normaalikoulun musiikin lehtori Olli-Taavetti Kankkunen esittää väitöstutkimuksessaan (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia), että kuunteluopetus otettaisiin yhä tiiviimmäksi osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Pages