Uutisia

Tällä palstalla esitellään laajasti tieteen ilmiöitä, tiedepolitiikasta palkintoihin, tapahtumiin ja julkaisuihin. Uutiset on koottu lehden uutisista, joita julkaistaan muun muassa Lyhyesti-palstalla.

Uutisia 4.5.2017

Suomalainen Tiedeakatemia perustaa uuden, kansainvälisen mallin mukaisen Nuorten Tiedeakatemian Emil Aaltosen Säätiön lahjoituksen turvin.

Uutisia 23.3.2017

Lehden teemoja ovat muuttoliikkeen vaikutus eurooppalaiseen hyvinvointivaltioon, puolueiden jäsenet Suomessa, Euroopan Zeitgeist 100 vuotta sitten sekä tunteet tutkimuksen kohteina.

Uutisia 23.3.2017

Tieteessä tapahtuu -lehden arkistossa on tämän lehden (2/2017) ilmestymisen jälkeen 150 numeroa. Kirjoituksia voi kätevästi hakea.

Uutisia 23.3.2017

Tieteessä tapahtuu -lehden arkistosta löytyy akateemikko Erik Allardtin kirjoitus ”Yliopistosivistyneistön asema ja tehtävät yhteiskunnassa” (1/2002), joka perustuu hänen pitämäänsä juhlaesitelmään. Vuonna 2002 ilmestynyt artikkeli on mielenkiintoinen nykyhetken keskusteluja vasten.

Uutisia 23.3.2017

Akatemiaprofessori Eva-Mari Aro, akatemiaprofessori Markku Kulmala ja emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto ovat uusia tieteen akateemikoita.

Uutisia 23.3.2017

Helsingin informaatioteknologian tutkimuslaitoksen HIITin tutkijat ovat tehneet laskennallisen läpimurron, jonka avulla tulevaisuudessa voidaan kehittää täsmälääkkeitä vakavia infektioita aiheuttavia bakteereita vastaan.

Uutisia 23.3.2017

Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas on perustanut oman asiantuntijapankin. Siihen voivat ilmoittautua Tutkaksen tohtoritutkinnon suorittaneet tai vastaavat akateemiset ansiot omaavat jäsenet.

Uutisia 17.2.2017

Lehden artikkeleiden teemoja ovat mm. suomalaisen kansanvallan legitimiteetti itsenäisyyden alkuaikoina, Darwin aikalaisineen, ympäristöahdistus ja tiedeviestintä.

Uutisia 17.2.2017

Tieteen päivien pääteemana on tänä vuonna ”Vapauden rajat”. Sitä lähestyttiin Tieteen päivillä Helsingissä monelta kantilta. Ohjelmassa näkyi myös Suomen itsenäisyyden 100-vuotias historia. Uutena tapahtumapaikkana on mukana Tampere.

Uutisia 17.2.2017

Journal.fi tarjoaa yleisölle pääsyn kotimaisten tiedelehtien rikkaaseen sisältöön, sillä suurin osa palvelun lehdistä on välittömästi avoimia eli heti ilmestyttyään ilmaiseksi ladattavissa ja luettavissa. Osa tulee avoimiksi viiveajan jälkeen.

Pages