Uutisia

Tällä palstalla esitellään laajasti tieteen ilmiöitä, tiedepolitiikasta palkintoihin, tapahtumiin ja julkaisuihin. Uutiset on koottu lehden uutisista, joita julkaistaan muun muassa Lyhyesti-palstalla.

Uutisia 3.5.2018

Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -ohjelman tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Hankkeiden tuloksia esittelevä sarja jatkuu säätiön verkkosivustolla koko kevään ajan.

Uutisia 3.5.2018

Suomen Kulttuurirahasto etsii ratkaisua maatalouden fosforikuorman vähentämiseen historiansa suurimmalla tutkimushankkeella. 

Uutisia 3.5.2018

Sisällissodan 100-vuotismuistovuosi on tuottanut uusia kirjoja ja näytelmiä, niin sanottua muistokulttuuria. Suomen Historiallinen Seura piti seminaarin uusimman historiantutkimuksen näkökulmista sisällissotaan.

Uutisia 3.5.2018

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on järjestänyt apurahansaajille tarkoitettua viestintäkoulutusta, josta osallistujat saavat tietoa, rohkeutta ja vertaistukea viestimiseen.

Uutisia 22.3.2018

Lehdessä on kirjoituksia suomalaisen geologian varhaisvaiheista, saksan kielen opetuksesta ja tutkimuksesta Suomessa, hormonaalisesta raskaustestauksesta, erilaisista aikakäsityksistä ja isosta datasta.

Uutisia 22.3.2018

Uusi tiedeyhteisöä palveleva sivusto, Vastuullinen tiede, on julkaistu. Sivusto on tutkijalähtöinen ja palvelee myös Suomessa työskenteleviä kansainvälisiä tutkijoita.

Uutisia 22.3.2018

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty Aki Suokolle ja Rauli Partaselle teoksesta Energian aika. Avain talouskasvuun, hyvinvointiin ja ilmastonmuutokseen (WSOY). 

Uutisia 22.3.2018

Ensimmäistä kertaa jaettu TSV:n Kordelinin tiedepalkinto annettiin Eurooppalaisen filosofian seuralle aktiivisesta tieteen ja tieteellisen seuratoiminnan edistämisestä.

Uutisia 22.3.2018

Suomalaisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden yhteisen FinELib-konsortion neuvottelut kustantaja Elsevierin kanssa päätyivät sopimukseen.

Uutisia 22.3.2018

Tampereen uuden yliopistoyhteisön keskeisten ryhmien edustajat ovat jättäneet yliopiston johtosääntöä koskevan kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Pages