Tieteessä tapahtuu 3/2021 on ilmestynyt

Uutisia   10.6.2021 8.44

Uusimman lehden artikkeleiden aiheina ovat suomalaisen innovaatio- ja tutkimuspolitiikan haasteet, kestävyyssiirtymän tiedontuotannolliset puutteet, keskiaikaiset käsikirjoitukset, mielikuvitus neurotieteen kuvaamana ja sanomalehtinaisten työ.

Pääkirjoituksessa Tuomas Lehtonen puhuu omakielisen tieteen ja tiedon välittämisen puolesta, minkä hyväksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on toiminut 190 vuotta. Tarmo Lemola kuvaa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön keskinäisiä suhteita ja jännitteitä tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa. BIOS-tutkimusyksikön tutkijat osoittavat, kuinka kansallinen tiedontuotanto ei kykene reagoimaan kestävyyssiirtymään, jota hiilineutraaliuden saavuttaminen ja ekologisten kriisien hillitseminen edellyttävät. Matti Myllykoski kirjoittaa digitoitujen keskiaikaisten käsikirjoitusten hiljaisesta vallankumouksesta. Olli Piirtola käsittelee artikkelissaan yhdysvaltalaisen neurotutkijan Andrey Vyshedskiyn olettamuksia ja havaintoja mielikuvituksesta sekä sen yhteydestä normaalin puhekielen kehittymiseen. Reetta Hännisen artikkelin pääosassa on Helsingin Sanomien sanomalehtinaiset 1920- ja 1930-luvulla.

Katsauksissa nousevat esiin yliopistoa ohjaavat voimat ja Ayn Rand. Tieteenalat dialogissa -sarjassa on myös Tieteen päivien podcastina kuultu paneeli ilmastonmuutoksen vaikutuksesta metsäsektorin muutokseen. Muita sarjojen ja kolumnien teemoja ovat suomalainen korkealuokkainen vesitutkimus, Elina Haavio-Mannilan ”säädyllinen kapina” porvarillisia juuriaan vastaan sekä tiedon ja tekstien louhinta. Keskustelupuheenvuorot käsittelevät metsätilastoja ja humanistisen tieteen vaikuttavuutta. Kirja-arvosteluissa arvioidaan mm. kertomuksen vaaroja ja Kari Enqvistin ”mahdollisia maailmoja”.