Tiedekustantajien avoimuus kartoitettiin

Uutisia   15.2.2018 6.08   Päivitetty 14.2.2019 10.14

Selvityksen toteuttivat Open Knowledge Finland ry ja Oxford Research Oy, ja se koski yhdeksää suurta tiedekustantajaa. Kustantajien avoimuus vaihteli 30–70 %:n välillä tavoitetasoon verrattuna. Erot kustantajien välillä ovat huomattavia ja jäivät usein jälkeen tavoitetasosta. Selvitys auttaa tunnistamaan avoimuuden kannalta tärkeitä kehityskohteita kaikkien kustantajien toiminnassa.

Kustantajia arvioitiin mittaamalla avoimen julkaisemisen osuutta ja hintaa, lisenssiehtoja, rinnakkaistallennukseen, avoimiin viittauksiin ja tiedonlouhintaan osoitettua tukea sekä avoimuuden arvioinnin kannalta oleellisten tietojen saatavuutta. Lähes kaikilla arvioiduilla osa-alueilla havaittiin puutteita kustantajasta riippuen. ”Osa uudemmista kustantajista soveltaa avoimen tieteen periaatteita koko toimintaansa yksittäisten lehtien sijasta. Tämän toivoisi yleistyvän myös perinteisempien julkaisijoiden toiminnassa”, toteaa selvitystyötä koordinoinut akatemiatutkija Leo Lahti. Raportti “Opening academic publishing” on ladattavissa osoitteesta: http://avointiede.fi/keskeiset-julkaisut.