Suositukset vastuullisesta tiedeviestinnästä

Uutisia   15.2.2018 6.07   Päivitetty 14.2.2019 10.14

Tiedeviestintä on keskeinen osa tutkimustyötä. Laadukas monimuotoinen tiedeviestintä ja tiedejournalismi rakentavat avoimen tieteen kulttuuria sekä luottamusta tieteeseen ja tutkimukseen. Suosituksen mukaan tiedeviestintä kattaa koko tutkimuksen elinkaaren: se on osa tutkimuksen suunnittelua, toteutusta, tulosten julkistamista ja tutkimusaineistojen jatkokäyttöä. Viestinnässä olisi kokeiltava rohkeasti uusia viestinnän ja vuorovaikutuksen muotoja, jotta tavoitettaisiin myös hankalasti saavutettavia yleisöjä ja edistettäisiin yhteiskunnallista vuoropuhelua.

Tutkimustiedon hyödyntäminen yhteiskunnallisessa päätöksenteossa edellyttää tiedon tarjoamista valmisteluprosessiin oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Tutkimustulosten lisäksi on tarpeen viestiä tutkimuksen teon periaatteista ja tiedon luotettavuuden arvioinnista. Suositus kehottaa tiedeinstituutioita rakentamaan myös toimivat käytänteet tutkijoiden tukemiseen, jos he joutuvat julkisen esiintymisensä takia vihamielisen palautteen uhreiksi.

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima ”Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopiminen” -suositus on myös julkaistu. Sen tärkein tavoite on saada tutkimusryhmät sopimaan tekijyydestä hyvissä ajoin. Suositus on yleisohje, jota on tarkoitus soveltaa ottamalla huomioon kunkin tieteenalan vakiintuneet käytänteet.

Tiedeviestinnän suositukset: www.tjnk.fi; Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositus 2018: www.tenk.fi.