Ratkaisuja maatalouden fosforipäästöille

Uutisia   3.5.2018 8.53   Päivitetty 14.2.2019 10.16

Säätiöillä on nykyään suuri merkitys tutkimushankkeiden käynnistämisessä ja rahoittamisessa. Kulttuurirahaston monitieteistä 2,8 miljoonan euron hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus Syke ja siihen osallistuvat Luonnonvarakeskus Luke, Helsingin yliopisto, Pyhäjärvi-instituutti sekä ely-keskuksia ympäri maata. ”Fosfori on maatalouden ympäristövaikutusten polttavin kysymys, ja aihe on poliittisesti hyvin jännitteinen”, toteaa hankkeen puheenjohtaja, evoluutioekologian professori Johanna Mappes (Tammenlastuja1/2018).

Maatalouden fosforikuormituksessa on tärkeää erottaa toisistaan maa-ainekseen sitoutunut ja veteen liuennut fosforijae. Vesistöissä maa-ainesfosfori hautautuu pohjasedimenttiin, mutta liuennut fosfori toimii koko voimallaan levien lannoitteena. Kulttuurirahaston hankkeessa tutkijat luovat uuden käsitteen, fosforiekvivalentin, kuvaamaan eri muodoissa olevan fosforin rehevöittämisvoimaa. Nelivuotisessa hankkeessa on tavoitteena myös selvittää, millä tavoin voitaisiin luoda juridisesti ja teknisesti ravinnetietojärjestelmä, joka olisi yhtä aikaa tutkijoiden ja viranomaisten käytössä.