Nuorten tutkijoiden urahuolet

Uutisia   3.5.2018 8.55   Päivitetty 14.2.2019 10.16

Yli 60 %:lla nuorista tutkijoista on väitöskirjaprosessin aikana ollut kaksi tai useampi rahoituslähde (työsuhde, apuraha tai vastaava). Työsopimukset ovat usein määräaikaisia ja apurahat myönnetään tyypillisesti vuodeksi kerrallaan. Yli 70 % heistä kokee huolta työuran epävarmuudesta. Yli puolet (58,4 %) on harkinnut siirtymistä yksityiselle sektorille ja lähes puolet (48,7 %) on pohtinut siirtymistä kokonaan toisiin tehtäviin. Nuoria tutkijoita huolettavat määräaikaisuudet ja pätkätyöt, työuran kaikkinainen epävarmuus, jatkuva kilpailu sekä yliopistoleikkaukset ja muu vallitsevasta korkeakoulupolitiikasta johtuva tutkimuskentän kurjistuminen.

Perinteinen tutkijanura yliopistossa on yhä epävarmempi. Ilmiö on Euroopan laajuinen. Tohtorikoulutettujen määrän kasvaessa tutkijanurat ja tieteentekijöiden rooli yhteiskunnassa muuttuvat ja monipuolistuvat. Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa ei riitä töitä kaikille tohtorikoulutettaville. ”Toisin kuin usein väitetään, nuoret tutkijat ovat valmiita suunnittelemaan uraa tutkimussektorin ulkopuolella”, tähdentää tutkijatohtoriTommi KokkonenHelsingin yliopistosta. Työvoimatoimistojen apu on kuitenkin vaatimatonta. Suurin osa (lähes 60 %) työttömänä olevista nuorista tutkijoista ei koe saaneensa työvoimatoimistosta asiantuntevaa palvelua.

Tieteentekijöiden liiton nuorten tutkijoiden työryhmä toteutti viime vuonna nuoremmille tutkijoille (väitöskirjantekijöille ja enintään neljä vuotta sitten väitelleille) suunnatun urakyselyn, jonka tuloksia esiteltiin huhtikuussa 2018. Kyselyyn vastasi 1 862 nuorempaa tutkijaa, joista 75 % oli väitöskirjavaiheessa ja 23 % väitelleitä. Kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2012.