Kuuntelutaito ja -kasvatus

Uutisia   15.2.2018 6.06   Päivitetty 14.2.2019 10.14

Vaikka suuri osa suomalaisen peruskoulun opetuksesta perustuu edelleen kuunteluun, kuuntelutaitoja ei juuri erikseen opeteta. Tekniikan mukanaan tuomat mahdollisuudet ovat vaikuttaneet kuuntelutapoihimme. Kuuntelutaidosta on tullut yhä oleellisempi osa meitä­ ja arkipäiväämme. ”Kuuntelukasvatuksessa opitaan äänen välityksellä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Se kattaa niin puheen, musiikin kuin äänimaiseman ja se tulisi ulottaa myös esimerkiksi toisen ihmisen kuuntelemiseen”, Olli-Taavetti Kankkunen huomauttaa.

Kankkunen esittää, että koulujen perusopetuksessa annettavan kuuntelukasvatuksen tulisi koskea koko kouluyhteisöä ja kaikkia oppiaineita. Hän rakentaa väitöstutkimuksessaan Kuuntelukasvatus suomalaisessa perusopetuksessa – kohti yhteisöllistä äänellistä toimijuutta kuuntelukasvatuksen teoriaa, joka tukee ääniympäristön analyyttisen ja kokemuksellisen kuuntelun opettamista musiikkikasvatuksessa. Tutkimus nostaa esille kuuntelun ja erityisesti äänen välittävän tehtävän kaikessa vuorovaikutuksessa. Siinä ehdotetaan, että ääniympäristön kokemuksellinen, kriittinen ja eettinen kuuntelu nostetaan musiikkikasvatuksessa musiikillisen äänen kuuntelun rinnalle. Konkreettisesti kouluissa voidaan tehdä oppilaiden kanssa esim. äänikävelyjä sekä kerätä ja editoida ääniä.