Kaksi Suomea ja vaikuttavuus

Uutisia   3.5.2018 8.54   Päivitetty 24.6.2020 11.37

Jakautuuko Suomi? -hankkeissa yhteiskuntatieteilijät, valokuvataiteilijat ja journalistit yhdistivät osaamisensa ja toivat yhteistyön keinoin esille jakautuvan Suomen kuvaa.

Kaksi Suomea – kasvaako eriarvoisuus? (KASU) -hanke oli vuosina 2015–17 osa Koneen Säätiön rahoittamaa Jakautuuko Suomi? -kokonaisuutta. Hankkeessa analysoitiin suomalaisen yhteiskunnan jakautumista 2010-luvulla kolmesta näkökulmasta käsin, jotka ovat koettu eriarvoisuus, terveys- ja hyvinvointierot sekä visuaalinen eriytyminen. Tieteenfilosofi Inkeri Koskinen summaa artikkelissaan ”Että maailma muuttuisi paremmaksi”  Kaksi Suomea -hankkeen vaiheita ja kokemuksia.

Koskinen toteaa, että onnistunut yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja onnistunut tiedollinen yhteistyö ovat tieteen rajoja ylittävissä hankkeissa kaksi erillistä onnistumisen muotoa. Hanke onnistui hyvin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa lehtijuttuineen, kirjoineen ja valokuvanäyttelyineen. Se rakensi ja muutti suuren yleisön käsityksiä eriarvoisuudesta Suomessa ja tarjosi perusteltuja lähtökohtia yhteiskunnalliselle päätöksenteolle. Hankkeen tekijäkunta perusti lisäksi Facebook-ryhmän nimeltään ”Eriarvoisuusvarasto”, ja ryhmästä kehittyi niin merkittävä yhteiskunnallisen keskustelun alusta, että Westermarck-seura palkitsi sen Vuoden sosiologiteko -palkinnolla.

Monialainen yhteistyö lisäsi kaikkien osallistujien mielestä hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tavoite saavutettiin Koskisen mukaan kuitenkin vaihtelevammin keinoin kuin oli kuviteltu. Tiedollisen yhteistyön – eri aloja edustavien ihmisten välillä – onnistumisen arviointi jäi vaikuttavuutta vähemmälle huomiolle.