Kaksi kirjauutuutta

Uutisia   14.6.2018 8.12   Päivitetty 14.2.2019 10.19

Donitsitaloustiede

Oxfordin yliopiston taloustieteilijä Kate Raworthin kirja Donitsitaloustiede on julkaistu suomeksi (suom. Juha Pietiläinen, Terra Cognita 2018). Se on kunnianhimoinen yritys kehystää talousajattelumme uudelleen siten, että tavoitteena olisi ihmiskunnan hyvinvointi planeettamme kantokyvyn rajoissa nykyisen loputtoman kasvun sijaan. Kirja on herättänyt maailmalla runsaasti huomiota, ja Raworth kutsuttiin alustamaan aiheesta Maailman talousfoorumiin Davosiin tänä talvena. Kirja päätyi myös Financial Timesinja Forbesin viime vuoden parhaiden talouskirjojen listalle. Kirjailija vieraili Suomessa toukokuussa, ja kustantaja järjesti yhteistyössä Kestävyystieteiden instituutin HELSUSin kanssa keskustelutilaisuuden.

Raworth yhdistää donitsillaan ilmastotutkijoiden luoman mallin planeetan kantokyvyn rajoista 20 mittariin, jotka kertovat ihmisten hyvinvoinnista. Donitsi kuvaa maailman tilaa. Sen sisempi kehä kuvaa hyvinvointia ja ulompi kehä planeetan kantokyvyn rajoja. Sisemmän kehän täyttyminen ei kuitenkaan kerro hyvinvointivaltion tasoisesta hyvinvoinnista. Leedsin yliopistossa on tutkittu, miten eri maat pärjäävät, jos niitä katsotaan donitsimallin läpi (Helsingin Sanomat 28.5.2018). Tutkimuksessa ilmeni, että yhdessäkään maassa ei samanaikaisesti kunnioiteta palaneetan rajoja ja voida riittävän hyvin. Keskustelutilaisuudessa Rawort totesi, että ”Suomi täyttää kansansa tarpeet, mutta ampuu planeetan rajojen yli kaikilla paitsi yhdellä mittarilla”. Suomessa ei käytetä liikaa makean veden varantoja.

Suomen sata uutta mahdollisuutta

Eduskunnan tulevaisuusvaliolunta on käyttänyt hyvin tutkittua tietoa arvioidakseen teknologian kehitystä ja laatinut itse myös julkaisuja. Tällainen on Risto Linturin ja Osmo Kuusen kokoama laaja selvitys Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037. Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia (2018). Siinä kuvataan sata vaikutuksiltaan radikaalia ja nopeasti kehittyvää teknologia-aluetta. Raportissa esitetyt yhteiskunnan nykyisiä perusrakenteita haastavat uudet toimintamallit ovat nopeasti kypsymässä. Siinä listataan teknologioiden lisäksi niiden mahdollistamina 2 000 sovellusaluetta tai yhteiskunnallista vaikutusta, 250 uutta ammattia ja sata säädöstavoitetta tai hallinnon kehityskohdetta. Selvitys on kokonaan uudistettu laitos vuonna 2013 julkaistusta raportista.

Raportin taustalla on megatrendien ja yleisten muutosten taso. Megatrendit ovat nimensä mukaisesti ”ison mittakaavan kehityskulkuja, usein jopa keskenään ristiriitaisten kehityskulkujen yhteisvaikutusten seurauksia”. Teknologiakehitys avaa mahdollisuuksia, joita yhteiskunta ja yksilöt arvomaailmansa mukaan valikoiden omaksuvat. Selvityksessä on pohjalla ennakointimenetelmä, jota kutsutaan radikaalien teknologioiden nelitasomalliksi. Tärkeimmäksi jäsentäväksi tekijäksi on valittu kaksikymmentä arvonluontiverkostoa, jotka ovat vastauksia ”johonkin tarkoituksellisen kapeaan yhteiskunnan tarpeeseen tai ongelmaan”. Selvitystyöhön on osallistunut verkon kautta suuri joukko eri alojen asiantuntijoita ja teknologiakehityksestä kiinnostuneita kansalaisia.

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_1+2018.pdf