Arktinen tiedesopimus

Uutisia   14.6.2018 8.15   Päivitetty 14.2.2019 10.18

Arktisen neuvoston Kiirunan ministerikokouksessa 2013 aloitettiin prosessi tiedeyhteistyön edistämiseksi Arktisen neuvoston jäsenmaiden (Islanti, Kanada, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska, Venäjä ja Yhdysvallat) kesken. Sopimus allekirjoitettiin Fairbanksin ministerikokouksessa 2017 ja se astui voimaan 23.5.2018. Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vuoteen 2019 saakka.

Suomella on vahva ja kansainvälinen arktisen tutkimuksen perinne korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Suomalainen arktinen tutkimus on myös kansainvälisesti hyvin verkottunutta. Moni tutkimusala edellyttää mittavia infrastruktuureja, kuten laajoja tietoaineistoja ja tutkimusaluksia. Sopimus parantaa merkittävästi käytännön tutkimusyhteistyötä esimerkiksi helpottamalla lupamenettelyjä tutkijoiden, näytteiden ja tutkimusvälineiden liikkumiseksi valtioiden rajojen ylitse.